Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 04.08.2021 22.41

NJS koronatiedote 4.8.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 28.7.2021 tartuntatautilain pykälän 58:n mukaisen päätöksen laajentaa kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksia koko HUS-alueelle, mukaan lukien Keusoten kunnat. Määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista on voimassa ajalla 5.8.2021-26.8.2021.

Katso AVI:n päätös.

Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on mahdollista niin sisä- kuin ulkotiloissa. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista.

Kaikkia ikäluokkia koskevat suositukset:

- Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.

- Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana erityisesti harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä. (Kiihtymisvaiheessa)

- Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan rajoittaa.

Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Tapahtumia koskee seuraavat ohjeet:

- sisätiloissa (halli) voi olla samanaikaisesti yli 10 henkilöä, edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja terveysturvallisuus voidaan varmistaa

o NJS suosittelee, että hallin tapahtumat toteutetaan ilman yleisöä, jotta lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää ja terveysturvallisuus varmistamaan

- alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja terveysturvallisuus voidaan varmistaa

o katsomotila jaetaan järjestäjän toimesta 50 henkilön lohkoihin tilaisuuksissa, joihin oletetaan saapuvan yli 50 henkilöä

o NJS tapahtumissa ulkotiloissa osallistujien suositellaan käyttävän kasvomaskia

- molemmat yllämainitut tulee toteuttaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.