NJS Mane stipendirahasto

RAHASTON SÄÄNNÖT

1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on NJS Mane stipendirahasto, kotipaikka Järvihaantie 4, 01800 Klaukkala

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu NJS ry:n johtokunnan kokouksessa 2.12.2019. Yksityishenkilön/halliyhtiön tekemillä lahjoituksilla.

Rahasto on osa NJS ry:n toimintaa, joka vastaa rahaston toiminnasta ja valitsee rahaston johtoryhmän.

NJS ry voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yrityksiltä, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan myös kerätä rahaa rahankeräysluvan vaatimin keräyksiin.

3. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on edesauttaa NJS:n poika ja tyttöpelaajien jalkapallon harrastamista.

Rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä pelaajille. Vuosittaiset jakoperusteet määrittelee rahaston johtoryhmä ja näitä voivat olla esimerkiksi:

- pelaajan menestys ja sitoutuneisuus

Vuosittaiset stipendien suuruudet valitsee rahaston johtoryhmä.

4. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahaston hoidosta ja hallinnasta vastaa johtoryhmä., joka koostuu 3-4 henkilöstä alla olevasti:

  • puheenjohtajana toimii urheilutoiminnan valiokunnan vetäjä
  • NJS valmennuspäällikkö
  • NJS Halli ry:n toimitusjohtaja

NJS ry:n rahastonhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudesta ja rahastolla on oma tilinsä.

Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta ja johtoryhmän jäsenten toimikausi vastaa NJS ry:n johtokunnan jäsenten toimikautta. NJS ry:n johtokunta valitsee rahaston johtoryhmän.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5. Rahaston tilikausi ja varojen käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin NJS ry:n tilikausi. Rahasto on omakatteinen rahasto ja sen varat ja kirjanpito pidetään erillisenä yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista. Rahaston varoista jaetaan vuotuinen tuotto ja rahaston johtoryhmän vuosittain määrittämä osuus pääomasta.

6. Rahaston valvonta

NJS ry:n johtokunta valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa.

7. Noudatettavat säännökset ja määräykset

Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.

8. Rahaston sääntöjen muuttaminen

NJS Mane stipendirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän ehdotuksesta NJS ry:n johtokunnan kokouksessa. Rahasto voidaan siirtää varoineen ja johtoryhmineen jonkun toisen yhdistyksen alaisuuteen , mikäli yhdistyksen hallitus rahaston johtoryhmän esityksestä näin päättää. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan NJS:n junioritoimintaan tai muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

9. Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 2.12.2019 klo 20:53

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus: 1528457-9

Lepsämäntie 1 (2. krs)

01800 Klaukkala


Toimisto avoinna Ti 14-17 ja To 15-18