Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 25.03.2021 13.45

NJS päivitetty koronaohjeistus 25.3.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI antoi eilen 24.3.2021 määräyksiä koronarajoituksiin liittyen Nurmijärven alueeseen osana muuta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta. Lue lisää Keusoten tiedotteesta 24.3.2021.

NJS:n toiminta jatkuu aikaisempien rajoitusten mukaisesti toistaiseksi. Alla rajoitukset kertauksena.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa (tekonurmi) voidaan järjestää vain ohjattua harrastustoimintaa. Yksityisten toimijoiden suositellaan toimivan samoin. Tekonurmea tai hallia ei siten voi käyttää omatoimiharjoitteluun.

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta

 • organisoitu tai ohjattu harrastustoiminta keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa
 • poikkeuksena kansallisen tason kilpaurheilua edustavat M1 ja N1, joiden toiminta saa jatkua Olympiakomitean tarkentamia ohjeita noudattaen

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta

 • toimintaan saa osallistua vain täysin terveenä
 • joukkueet siirtyvät ohjattuun pienryhmätoimintaan, jossa yhden harjoitusryhmän tapahtumakohtainen koko saa olla enintään 10 lasta
 • harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen
 • jokaisella ikäkausijoukkueen pelaajalla tulee olla mukana henkilökohtainen käsidesi kaikissa harjoituksissa ja sitä käytetään ennen ja jälkeen harjoitusten (hallissa on lisäksi käsidesiä, jota nappulat voivat käyttää tullessa ja poistuessa)
 • pelaaja vastaa omien harjoitusvälineiden desinfioinnista harjoitusten jälkeen, joukkueen toimihenkilöt vastaavat yhteisten välineiden desinfioinnista
 • ikäkausijoukkueiden pelaajat käyttävät vain henkilökohtaisia liivejä
 • kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja
  • lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan
  • jokainen ryhmä suunnittelee oman toimintansa ja käytännön harjoitteet siten, että edellä mainittu määritelmä täyttyy
 • hallin ja tekonurmen käyttö on sallittu vain varatuilla vuoroilla
 • valmentajilta ja kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään kasvomaskin käyttöä (pois lukien pelaajien urheilusuorituksen aikana), mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä sen käyttämiselle
  • terveydellisistä esteistä tulee ilmoittaa toiminnanjohtajalle ja esittää perusteeksi lääkärintodistus
 • suurissa tiloissa (halli ja tekonurmi) voi toimia harkitusti useampi pienryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa
 • harjoitusvuoroihin sisällytetään 8.3 alkaen ns. turva-aika (esimerkiksi 15 min lämmittelyaika + 1 h harjoitusvuoro + 15 min poistumisaika) jonka aikana edellinen vuoro lopettaa ja siirtyy pois harjoittelupaikasta ja seuraava tulee vasta kun edellinen joukkue on poistunut tilasta
 • ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden noudattamisesta vastaa joukkue
  • jokainen toimintaa jatkava joukkue nimeää henkilön tai henkilöt vastaamaan terveysturvallisuusohjeiden valvomisesta (esimerkiksi vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja)
 • pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc), pukukopit pidetään suljettuina
 • Monikon yleisten tilojen käyttö muuhun kuin välttämättömään tarpeeseen (wc) on ehdottomasti kielletty
 • harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule hallin sisälle
  • poikkeuksena Perhefutis-ryhmä, jossa vanhemmat osallistuvat toimintaan yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti
  • alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä sovitusti erityisjärjestelyjä

Sekä kunta että seura valvovat tilojen käyttöä, antavat ohjeita ja puuttuvat tarvittaessa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää annetun ohjeistuksen edellyttämällä tavalla, käyttövuoro voidaan perua.

Tämä ohjeistus on laadittu saatavilla olevan tämänhetkisen tiedon pohjalta ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tarkennamme hallin tilan käyttöön liittyviä asioita ja ohjeita käynnissä olevan viranomaiskeskustelun pohjalta lähiaikoina.

Kaikkien NJS pelaajien ja jäsenten toivotaan kunnioittavan myös muiden seurojen ja kuntien harrastustilojen koronarajoitteita omatoimiharjoittelun osalta.