NJS päivitetty koronaohjeistus 7.4.2021
Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 08.04.2021 12.19

NJS päivitetty koronaohjeistus 7.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI:n ja Keusoten antamien rajoitusten vaikutus Nurmijärven Jalkapalloseuran toimintaan

Päivitetty 7.4.2021

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksessa tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä.

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta

 • organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa
 • poikkeuksena kansallisen tason kilpaurheilua edustavat M1 ja N1, joiden toiminta saa jatkua Olympiakomitean tarkentamia ohjeita noudattaen
 • kunta sallii omatoimisen liikunnan harrastamisen liikuntapaikoilla varattujen vuorojen ulkopuolella
  • varatuilla vuoroilla ei voi olla samaan aikaan omatoimiharjoittelijoita sekä ohjatuissa harjoituksissa olevia
  • omatoimiharjoittelijan oletetaan noudattavan terveysviranomaisten ohjeita
  • omatoimiharjoittelun katsotaan olevan jokaisen henkilökohtaista vapaa-aikaa, jonka terveysturvallisuudesta seura ei ole vastuussa
 • kunta ja terveysviranomaiset sallivat ohjatun yksilöharjoittelun varattujen vuorojen ulkopuolella
  • yksilöharjoittelijoiden kesken tulee pystyä noudattamaan turvavälejä sekä viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta

 • toimintaan saa osallistua vain täysin terveenä
 • joukkueet siirtyvät ohjattuun pienryhmätoimintaan, jossa yhden harjoitusryhmän tapahtumakohtainen koko saa olla enintään 10 lasta
 • harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen
 • jokaisella ikäkausijoukkueen pelaajalla tulee olla mukana henkilökohtainen käsidesi kaikissa harjoituksissa ja sitä käytetään ennen ja jälkeen harjoitusten (hallissa on lisäksi käsidesiä, jota nappulat voivat käyttää tullessa ja poistuessa)
 • pelaaja vastaa omien harjoitusvälineiden desinfioinnista harjoitusten jälkeen, joukkueen toimihenkilöt vastaavat yhteisten välineiden desinfioinnista
 • ikäkausijoukkueiden pelaajat käyttävät vain henkilökohtaisia liivejä
 • kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja
  • jokainen ryhmä suunnittelee oman toimintansa ja käytännön harjoitteet siten, että edellä mainittu määritelmä täyttyy
  • myös juomatauot sekä turvallinen saapuminen/poistuminen tulee toteuttaa ilman lähikontakteja
 • valmentajilta ja kaikilta yli 12-vuotialta ohjaajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä harjoituksiin saapuessa ja sieltä poistuessa (pois lukien pelaajien urheilusuorituksen aikana), mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä sen käyttämiselle
  • terveydellisistä esteistä tulee ilmoittaa toiminnanjohtajalle ja esittää perusteeksi lääkärintodistus
  • kaikille yli 6-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä harjoituksiin saapuessa ja sieltä poistuessa
 • suurissa tiloissa (halli ja tekonurmi) voi toimia harkitusti useampi pienryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa
 • Hallin harjoitusvuoroihin sisällytetään ns. turva-aika (esimerkiksi 15 min lämmittelyaika + 1 h harjoitusvuoro + 15 min poistumisaika) jonka aikana edellinen vuoro lopettaa ja siirtyy pois harjoittelupaikasta ja seuraava tulee vasta kun edellinen joukkue on poistunut tilasta
  • tekonurmen harjoitusvuorojen kohdalla toteutetaan turvallisia siirtymiä harjoitusajan puitteissa, siten ettei kontakteja synny
 • ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden noudattamisesta vastaa joukkue
  • jokainen toimintaa jatkava joukkue nimeää henkilön tai henkilöt vastaamaan terveysturvallisuusohjeiden valvomisesta (esimerkiksi vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja)
 • pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc), pukukopit pidetään suljettuina
 • Monikon yleisten tilojen käyttö muuhun kuin välttämättömään tarpeeseen (wc) on ehdottomasti kielletty
 • harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule hallin sisälle
  • poikkeuksena Perhefutis-ryhmä, jossa vanhemmat osallistuvat toimintaan yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti
  • alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä sovitusti erityisjärjestelyjä

Sekä kunta että seura valvovat tilojen käyttöä, antavat ohjeita ja puuttuvat tarvittaessa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää annetun ohjeistuksen edellyttämällä tavalla, käyttövuoro voidaan perua.

Tämä ohjeistus on laadittu saatavilla olevan tämänhetkisen tiedon pohjalta ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kaikkien NJS pelaajien ja jäsenten toivotaan kunnioittavan myös muiden seurojen ja kuntien harrastustilojen koronarajoitteita omatoimiharjoittelun osalta.

Valmentajien tehtäviä joukkuetauon aikana

Valmennuksen tehtävänä joukkuetauon aikana on huolehtia siitä, että harjoittelu on toimivaa ja kontrolloitua. Tavoitteena tulee olla pelaajien hyvän harjoittelumotivaation ylläpitäminen ja säännöllinen kontaktointi.

Jokainen joukkue ja valmennustiimi suunnittelee taukoajan harjoittelun omalle joukkueelleen parhaiten sopivaksi. Taukoajan tehtävät voivat koostua mm. seuraavista asioista:

 • Teams-joukkuepalaverit
  • lajin lisäksi ravinto, lepo ja palautuminen ym.
 • Teams-pelaajakeskustelut
 • pelipaikkakohtaiset teams-palaverit
  • myös kuvamateriaalia ja clippejä hyödyntäen
 • ohjeet ja materiaali pallolliseen yksilö- ja pariharjoitteluun
 • fysiikkaharjoitusohjelmat ja ohjeet
 • kirjalliset tehtävät ja kyselyt
 • otteluseurantatehtävät (maajoukkue ym. pelit)