NJS UEFA SROI valmistunut - toiminnan vuosittainen arvo yli 6,5 miljoonaa euroa
Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 16.08.2021 10.57

NJS UEFA SROI valmistunut - toiminnan vuosittainen arvo yli 6,5 miljoonaa euroa

Nurmijärven Jalkapalloseuran toiminnan hyöty yhteiskunnalle peräti 6,64 miljoonaa euroa vuosittain

NJS on toteuttanut UEFA SROI mallinnuksen, jonka avulla havainnollistetaan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa (Social Return of Investment) euromääräisesti mitattuna. Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n GROW-ohjelman koordinoima ja kahdeksassa Euroopan maassa toteutettu mallinnus avaa numeroiden valossa jalkapallon merkitystä yhteiskunnalle.

NJS:n mallinnettu arvo paikalliselle yhteisölle on 6,64 miljoonaa euroa vuosittain ja koko suomalaisen jalkapallon arvo yhteiskunnalle on peräti 1,25 miljardia euroa vuosittain.

”Aivan mahtavia lukuja. Tästä kuuluu suurin kiitos seuran lukuisille vapaaehtoisille ja pelaajille sekä myös työntekijöille. Seuratoiminnalla on valtava kokonaismerkitys yhteiskunnalle ja on hienoa saada siitä viimein myös konkreettista tietoa”, kertovat Nurmijärven Jalkapalloseuran toiminnanjohtaja Ilkka Junttila ja seurakoordinaattori Sari Lehikoski.

”Toivottavasti tämä avaa monta keskustelua sekä Nurmijärven alueen toimijoissa että kunnan edustajissa. Haluamme mallinnuksen avulla nostaa esille kuinka tärkeää liikunta ja urheilu ovat yhteiskunnalle ja etsiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa uusia ratkaisuja mm. olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantamiselle Nurmijärven alueella”, Junttila jatkaa.

Mallinnuksessa käytettävän datan kriteerit ovat erittäin tiukat ja tarkasti määritelty ja niiden avulla halutaan laskea nimenomaan grassroots-toiminnan arvoa. Grassroots-toimintaan luetaan kaikki sellainen toiminta, joka ei ole ammattimaista. Tästä syystä esimerkiksi ammattimaisten liigajoukkueiden tai NJS:n edustusjoukkueiden luvut eivät ole laskelmissa mukana.

"Urheiluseurojen toiminnassa on valtava määrä näkymätöntä työtä, joka tulee näkyväksi vasta kun se jää tekemättä. Säännöllisesti muutaman vuoden välein toteutettuna SROI-mallinnus tarjoaa meille keinon tehdä näkyväksi grassroots-toiminnan ja siihen sitoutuneiden satojen vapaaehtoisten konkreettista merkitystä. Lapsen jalkapalloharrastukseen sijoitettu euro tai tunti on todellisuudessa moninkertaisesti suurempi arvoltaan. Tämän osoittaminen sekä tekijöille itselleen että ympäröivälle yhteisölle, tuntuu todella hyvältä.”, Lehikoski päättää.

Myös seuran puheenjohtaja Eero Santala on mallinnuksen tuloksiin tyytyväinen.

”Hienoa että meidän toimintamme antama arvo on saatu tieteellisesti mallinnettua. Toivoisin että tallaiset lukemat herättäisivät myös kunnan päättäjät, sillä pelkästään terveyden edistämisestä kunnalle syntyy NJS:n toimesta säästöjä reilut 2,5 miljoonaa euroa, puhumattakaan suorista talousvaikutuksista tai säästöistä sosiaalikuluissa. Päättäjien tulisi herätä tähän ja nähdä paikalliset seurat sijoituskohteena, eikä pelkkänä kulueränä. Voi vain pohtia, että mikä kaikkien nurmijärveläisten seurojen tuottama arvo sitten on.”, Santala pohtii.

Nurmijärven Jalkapalloseura kiittää erityisesti seuran lukuisia entisiä ja nykyisiä vapaaehtoisia, jotka ovat olleet mahdollistamassa näin mittavan arvokasta toimintaa oman kunnan alueella.

Mallinnus on toteutettu useiden maiden jalkapalloliittojen sekä eurooppalaisten yliopistojen yhteistyönä. Lukuja arvioimassa ja todentamassa ovat olleet myös THL, KiHu, WHO ja OECD.

Sosiaalisten hyötyjen mittaamiseen on käytetty mm. vapaaehtoistoimijoiden määrää, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien hyötyjä sekä seurayhteisöiden erilaisia projekteja ja ohjelmia.

Taloudellisissa hyödyissä on huomioitu mm. seuran olosuhteiden arvo, harrastusmaksut sekä seuran suorien työpaikkojen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle.

Terveydellisissä vaikutuksissa on huomioitu mm. seuran toiminnan vaikutus erilaisten sairauksien ehkäisyssä, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä erilaiset terveyttä edistävät projektit, joita seura toteuttaa. Terveydellisissä vaikutuksissa on huomioitu myös erilaisten urheiluvammojen tuottamat negatiiviset vaikutukset.

Lisätietoa mallinnuksesta löytyy osoitteesta www.palloliitto.fi/sroi


Lisätiedot:

Ilkka Junttila

m. toiminnanjohtaja@njs.fi

p. 040 592 6002